Top
a

Топтық сабақтар

№ 2 сабаққа қосымша. Тақырып:  А.И.Хачатурян. Шығармашылығы.        Ол 1942 жылы «Гаянэ» балетін жазады. «Гаянэ» — композитордың көркем де үздік шығармаларының бірі. Оның басты ерекшелігі — музыкалық тілінің ұлттық сипатында. Балет музыкасы жеке симфониялық шығарма ретінде де жиі орындалады. Композитор бұл шығармасында үш түрлі би сценаларын қолданған. Олар: «Курдский танец», «Танец красных» және «Танец с саблями». «Спартак» балеті. Осы шығармасы үшін композитор 1959 жылы Ленин сыйлығына ие болды.

Тақырып:  А.И.Хачатурян. Өміржолы. Мұғалімі: Ж.С.Күмісбекова Арам Хачатуриян (1903-1978) 1921 жылы болашақ композитор Москва қаласына келеді. Араға бір жыл салып Гнесин атындағы музыкалық техникумға оқуға қабылданады. А.Хачатурянның ұстаздары: М.Гнесин, Н.Мясковский және  С.Василенко (солдан оңға қарай)